Picnic Mùa Hè 2015

rnrnnnrnHướng dẫn đường đi :rn-Bằng Subway: Xe D hoặc số 4,xuống trạm Fordham Road rồi lấy Bus BX 12 đến Bãi Biển Orchard BeachrnrnNếu lái xe:rnrn**Từ Bronx : chạy Fordham Road East tới Pelham parkway East,chạy tiếp 2 miles,cuối đường là Orchard Beachrn**Từ Queen : qua cầu Whitestone Bridge,chạy 2 lanes bên trái vào Hutchinson River Parkway ,ra exit Pelham Parkway East,chạy tiếp 2 miles ,cuối đường là Orchard Beachrn**Từ Brooklyn : 278 East qua cầu Tri Borough Bridge,giữ trái vào DeeGan Expressway ra exit Fordham Road,quẹo phải vào Fordham Road,chạy thẳng 1 mile trở thành Pelham Parkway,chạy tiếp khoảng 2 miles cuối đường là Orchard Beac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *