Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế 2016 dự kiến sẽ có khoảng 630 gian hàng tiêu chuẩn

https://www.thuathienhue.gov.vn/PortalNews/Detail/25058/Hoi_cho_Thuong_mai_Quoc_te_Festival_Hue_2016_du_kien_se_co_khoang_630_gian_hang_tieu_chuan.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *