My Blog about Hue city in Vietnam and Vietnamese

Monthly Archives: January 2016

Carlsberg Vietnam Breweries Ký Thỏa Thuận Phân Phối Bia Huda Việt Nam Trong Nước Mỹ Với C2 Imports

Carlsberg Vietnam Breweries Signs U.S. Distribution Agreement with C2 ImportsrnrnTheo nguồn tin trên trang mạng của brewbound.comrnnnrnrnnnrnhttps://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12573733_950646388318430_7687138577213830568_n.png?oh=8034499fefc0cf2d6026af6584485771&oe=56FB85F5rnnnrnrnnnrnDenver, Colo — C2 Imports, with headquarters in Denver, CO, announces its new U.S.A.…

Tập trung các giải pháp phát triển du lịch năm 2016

Du lịch dịch vụ đã trở thành nền kinh tế mÅ©i nhọn phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế. Bình quân 3 năm trở lại đây, du lịch dịch vụ đóng góp trên 50% GDP của Thừa Thiên Huế, năm 2014 đóng góp 56% GDP. Thừa Thiên Huế được đánh giá là trung tâm du lịch lá»›n nhất vùng Bắc Trung bá»™. Tuy nhiên năm 2015, lượng khách lÆ°u trú ở Thừa Thiên Huế giảm so vá»›i năm 2014. Đây là vấn đề đặt ra trong phát triển du lịch của Tỉnh năm 2016.rn ChÆ°a tÆ°Æ¡ng xứng vá»›i tiềm năngrn Theo lý giải của ông Phan Tiến DÅ©ng, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại buổi trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Khóa VI: Năm 2015 do tình hình kinh tế, chính trị thế giá»›i có nhiều biến Ä‘á»™ng phức tạp dẫn đến sá»± suy thoái và má»™t số ngành dịch vụ, trong đó có du lịch tăng trưởng chậm lại và đặc biệt có thời Ä‘iểm tăng trưởng âm. Trong cả nÆ°á»›c, theo báo cáo của Bá»™ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2015 dá»± Æ°á»›c khách du lịch đến Thừa Thiên Huế đạt 3.250 nghìn lượt, tăng 11,8%. Tổng lượt khách lÆ°u trú đạt 1.776 nghìn lượt, giảm 3,75% so vá»›i năm trÆ°á»›c, trong đó khách quốc tế 745,1 nghìn lượt, giảm 2,1%.rn Đánh giá năm 2015 của UBND tỉnh cho rằng, du lịch giảm sút liên tục, chÆ°a tÆ°Æ¡ng xứng vá»›i tiềm năng vốn có, đây là vấn đề đặt ra trong phát triển. Thá»±c tế tổng lượt khách lÆ°u trú giảm 3,75% so vá»›i năm trÆ°á»›c; trong đó khách quốc tế giảm 2,1%; lượt khách trong nÆ°á»›c giảm 2,7% cho thấy môi trường du lịch của tỉnh giảm sức hấp dẫn. Ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp há»™i Du lịch Thừa Thiên Huế cho rằng, khách lÆ°u trú đến Huế tăng trưởng chậm, lÆ°u trú ngắn ngày, chính từ việc Huế chÆ°a thá»±c sá»± hấp dẫn, các sản phẩm du lịch chÆ°a có sá»± cạnh tranh.rnrn Nguyên nhân hạn chế trong phát triển du lịch Thừa Thiên Huế được ông Phan Tiến DÅ©ng lý giải tại Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Khóa VI là chÆ°a có các sản phẩm du lịch tÆ°Æ¡ng xứng vá»›i tiềm năng, thế mạnh: Hệ thống sản phẩm du lịch chính là văn hóa – di sản do chậm “đổi má»›i chất lượng” nên dẫn đến “bão hòa”, nhất là lượng khách trong nÆ°á»›c không tăng nhÆ° các địa phÆ°Æ¡ng khác, do vậy khả năng hấp dẫn thu hút khách ít hÆ¡n giai Ä‘oạn trÆ°á»›c. Các di tích lịch sá»­ văn hóa ở Huế chỉ má»›i khai thác được má»™t phần trên cÆ¡ sở các Ä‘iểm cÅ©, chÆ°a mở rá»™ng thêm các Ä‘iểm má»›i, các di tích, danh thắng khác chÆ°a được đầu tÆ° tu bổ, tôn tạo hoàn chỉnh để trở thành các Ä‘iểm du lịch hấp dẫn. Du lịch biển, đầm phá là thế mạnh nhÆ°ng mức Ä‘á»™ đầu tÆ° thấp; hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vá»›i các Ä‘iểm tắm biển thiếu đồng bá»™; hệ thống dịch vụ phục vụ khách tại các bãi tắm còn manh mún, nhỏ lẻ, hoạt Ä‘á»™ng mang nặng tính mùa vụ. Công tác xã hội hóa trong xây dÆ°Ì£ng các sản phẩm du liÌ£ch, diÌ£ch vuÌ£ còn yếu, má»™t phần do các doanh nghiệp kinh tế, doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn quy mô còn nhỏ; thiếu năng lá»±c và kinh phí đầu tÆ° vào các dịch vụ cao cấp. Mặt khác, thời gian qua tỉnh kêu gọi còn ít các nhà đầu tÆ° có thÆ°Æ¡ng hiệu tham gia vào lÄ©nh vá»±c lÆ°u trú, giải trí, mua sắm, phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ. Còn thiếu các loại hình dịch vụ, các Ä‘iểm mua sắm, các mặt hàng lÆ°u niệm chất lượng cao.rnrnrnrn Xây dá»±ng và làm má»›i sản phẩm du lịchrn Năm 2016 là năm tổ chức Festival Huế và các chÆ°Æ¡ng trình phát triển du lịch dịch vụ, Thừa Thiên Huế cần tập trung thá»±c hiện các giải pháp trọng tâm, quyết liệt để phát triển du lịch. Theo Giám đốc Sở VH,TT&DL Phan Tiến DÅ©ng, tỉnh sẽ đó Æ°u tiên xây dá»±ng và làm má»›i sản phẩm du lịch nhÆ° tập trung nâng cao chất lượng loại hình du lịch di sản, mở rá»™ng phạm vi trÆ°ng bày tham quan, Ä‘a dạng hóa sản phẩm dịch vụ tại di tích Hoàng Thành, các lăng vua, các địa Ä‘iểm khác mà du khách quan tâm. Hiện tại, sản phẩm du lịch này đã phát triển “tá»›i ngưỡng”, do vậy phải “làm má»›i” và nâng cao chất lượng để tạo sá»± cạnh tranh vá»›i sản phẩm các địa phÆ°Æ¡ng xung quanh. Chọn lá»±a, huy Ä‘á»™ng những doanh nghiệp dịch vụ chuyên nghiệp cùng đầu tÆ° nhằm Ä‘á»™t phá, làm gia tăng các sản phẩm đặc thù vá»›i mục đích khai thác, phát huy khu Hoàng Thành, các khu vá»±c trong Kinh Thành nhÆ°: Tuyến du lịch sông Ngá»± Hà, hồ Tịnh Tâm, hồ Học Hải, các khu Hổ Quyền, Voi Ré, Văn Thánh… tạo sá»± phong phú sản phẩm, tăng nhanh nguồn thu tại các di tích. Tiếp tục xây dá»±ng kế hoạch cụ thể để phát huy loại hình du lịch tâm linh, nghiên cứu đầu tÆ° triển khai hiệu quả dá»± án Khu du lịch sinh thái tâm linh và nghỉ dưỡng Bạch Mã, Thiền viện Trúc Lâm… xem đây là thế mạnh riêng của Huế nhằm thu hút các nhà nghiên cứu và du khách quan tâm đến loại hình này. Có các đề án cụ thể và cân đối mức đầu tÆ° để phát huy các sản phẩm qua các kỳ Festival, khắc phục tình trạng chỉ trình diá»…n mà không sá»­ dụng thành sản phẩm để duy trì phục vụ dịch vụ du lịch.rn Ưu tiên đầu tÆ° các sản phẩm du lịch biển tại Thuận An, Lăng Cô để phát triển mang tính chuyên nghiệp. Đầu tÆ° xây dá»±ng sản phẩm du lịch gắn vá»›i thÆ°Æ¡ng hiệu ẩm thá»±c Huế, xem đây là sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Trong đó, khai thác triệt để các yếu tố cung đình, dân gian, y học trong ẩm thá»±c để giá»›i thiệu, hấp dẫn du khách.rn Kết nối giao thông thuận lợi nhất cho quá trình phát triển du lịch, tạo sá»± liên kết vá»›i các doanh nghiệp mở các đường bay ná»™i địa để nối tiếp Huế – Cần ThÆ¡, Nha Trang và đường bay quốc tế nối Huế vá»›i các cố đô trong vùng. Hình thành khu dịch vụ tại cảng Chân Mây để khai thác khách du lịch tàu biển. Xây dá»±ng các bến Ä‘á»—, bến thuyền, cầu tàu vùng đầm phá Tam Giang để phát triển du lịch. Hoàn thiện các sản phẩm du lịch tại các huyện Nam Đông, A LÆ°á»›i, liên kết vá»›i các doanh nghiệp lữ hành để khai thác hiệu quả các sản phẩm này.rn Đặc biệt, cần có chính sách Æ°u đãi, huy Ä‘á»™ng các nguồn lá»±c đầu tÆ° cÆ¡ sở hạ tầng vào những khu du lịch dịch vụ quy mô lá»›n, trÆ°á»›c mắt có cÆ¡ chế để xã há»™i hóa, huy Ä‘á»™ng các doanh nghiệp xây dá»±ng các khu dịch vụ tại Cảng Chân Mây và trung tâm thành phố Huế. Ưu tiên thu hút đầu tÆ° về cÆ¡ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch, nhất là “các nhà đầu tÆ° chiến lược” có thÆ°Æ¡ng hiệu mạnh, đẳng cấp sá»›m đầu tÆ° vào lÄ©nh vá»±c du lịch. Khuyến khích phát triển du lịch cá»™ng đồng, du lịch có trách nhiệm, phát triển và duy trì các loại hình dịch vụ du lịch nói trên tại làng cổ PhÆ°á»›c Tích, Cầu ngói Thanh Toàn…rn Xây dá»±ng chÆ°Æ¡ng trình tổng thể triển khai xúc tiến quảng bá theo hÆ°á»›ng hiệu quả, thiết thá»±c; tăng cường xã há»™i hóa kinh phí, huy Ä‘á»™ng các doanh nghiệp, hiệp há»™i, cÆ¡ quan tham gia; tập trung các thị trường trọng Ä‘iểm, đổi má»›i hình thức xúc tiến, chú trọng đúng tâm lý khách hàng, khắc phục nhược Ä‘iểm hiện tại là chỉ quảng bá những cái mà địa phÆ°Æ¡ng mình có mà chÆ°a quan tâm những cái khách cần nÆ¡i đến du lịch.rn Việc phát triển du lịch Thừa Thiên Huế cần đặt trong mối quan hệ mật thiết vá»›i con đường di sản miền Trung, chú trong liên kết Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam, ngoài ra còn liên kết Đông Nam bá»™, Tây Nam bá»™, Tây Nguyên, Hà Ná»™i, Thành phố Hồ Chí Minh và ngay cả má»™t số nÆ°á»›c trong ASEAN để phát huy lợi thế so sánh, tính cá biệt và các Æ°u thế chung trong sá»± liên kết này.rnwww.thuathienhue.gov.vnrn[ Bản in]