Giáo Sư Nguyễn Khoa Phồn Anh Qua Đời

Theo tin Hội Thân Hữu Cố Đô Huế :

Tin Buồn (ở xa) :

Giáo-sư Nguyễn-khoa Phồn-Anh, Chủ-tịch Hội Bảo-tồn Văn-hóa, trưởng nam của cố-đại-sứ Nguyễn-khoa Toàn đã qua đời tại Houston ngày 3 tháng 3 năm 2016, tức là ngày 25 tháng Giêng năm Bính Thân, hưởng thọ 90 tuổi.

Xin chia buồn xin chia buồn cùng với gia đình Nguyễn Khoa và cầu nguyện hương linh Giáo Sư vãng sanh Cực Lạc Quốc

http://mauthan68hue.blogspot.com/2014/09/a-tim-thay-gs-nguyen-khoa-phon-anh.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *