CáoPhó Của Gia Đình Nhạc Sĩ Vĩnh Điện

Theo tin BMH

BMH
Washington, D.C

Xin kính thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Để tường và tiện việc phân ưu, thăm viếng, tiển đưa

Bà Maria Nguyễn Thị Huệ đến nơi an nghĩ cuối cùng..

Trân trọng…

BMH
Washington, D.C

Theo tin HộiThân Hữu Cố Đô Huế

Nơi đây, xin Chia Xẻ mất mát to lớn cùng nhạc-sĩ Vĩnh Điện : phu-nhân Maria Nguyễn Thị Huệ đã từ trần ngày 16 tháng 3, 2016 hưởng thọ 73 tuổi tại Ellicott City, Maryland.

Thưa Bà Con Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế :

Cầu-nguyện linh-hồn Maria hưởng nhan thánh Chúa.

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!