Cáo Phó Phu-nhân của Giáo Sư Vũ Quốc Thúc

Theo tin Hội Thân Hữu Cố Đô Huế

Thưa Bà Con Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế :

Tin Buồn (bên kia bờ) : Phu-nhân của giáo-sư Vũ Quốc Thúc qua đời (luật-sư Lê Trọng Quát chuyển). Ai quen ?

Vu Quoc Thuc
Date: 2016-03-15 0:01 GMT+01:00
Subject: Cao pho
To: Vu Quoc Thuc

Veuillez transmettre ce faire-part à vos correspondants ayant connu notre famille et qui ne l’ont pas encore reçu.

Xin vui lòng chuyển Cáo Phó này đến những ai đã từng quen biết gia đình chúng tôi và vì tang gia bối rối chúng tôi đã sơ suất không gởi đến.

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!