Cáo Phó Cụ Phan Trọng Hàm

Theo tin Hội Thân Hữu Cố Đô Huế

Thưa Qúy Bà Con Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế :

Tin Buồn (từ Canada) :
Cụ Phan Trọng Hàm
Pháp Danh Nguyên Thụ ,
Đã từ trần ngày 17 tháng 3 năm 2016 tại Brossard, Québec, Canada
(nhằm ngày 09 tháng 02 năm Bính Thân)
Hưởng thọ 98 tuổi
Xin chia xẻ sâu-xa với các đồng-hương, đồng-nghiệp Phan Thu-Liên, Thu-Hà.
Nguyện cầu hương-linh Cụ Nguyên Thụ siêu thăng Cực Lạc.

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!