Nhạc Thính Phòng Bài Tinh Ca Của Em (Diệu Hương) tại NOVA Virginia

Theo tin Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Chiều Nhạc Thính Phòng Tinh Ca Diệu Hương chủ đề Bài Tinh Ca Của Em tai Ernst Cultural Center NOVA ngày 3/4/2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *