Đại học Huế giảm 50% học phí cho sinh viên bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển ở 04 tỉnh miền Trung


Theo tin Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Cập nhật:13/09/2016 7:28:07 SA
Ngày 01/9/2016, Đại học Huế đã ban hành Quyết định 1072/ QĐ-ĐHH, quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021.
Theo đó, giảm 70% học phí đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Giảm 50% học phí đối với học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, giảm 50% học phí cho sinh viên nhập học năm 1 có hộ khẩu thường trú và sinh sống tại các xã bãi ngang ven biển của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (đối tượng bị ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường Formosa, chỉ tính cho năm học 2016 – 2017).

Ngoài ra, quyết định cũng quy định các đối tượng được miễn học phí, được hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế miễn giảm, cấp bù học phí theo quy định hiện hành. (xem chi tiết Quyết định tại đây)

www.thuathienhue.gov.vn
http://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Dai-hoc-Hue-gia%CC%89m-50-ho%CC%A3c-phi%CC%81-cho-sinh-vien-bi%CC%A3-a%CC%89nh-huo%CC%89ng-cu%CC%89a-su%CC%A3-co%CC%81-moi-truo%CC%80ng-bien-o-04-tinh-mien-Trung/newsid/7EE122F1-1CC1-4AB3-8B34-A680007B152B/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!