Chợ Thông

Theo nguồn tin YÊN VUI HOÀ BÌNH VLOG trên trang mạng youtube, google map & facebook page Chợ Xép Thuận Lộc 252 Lý Nam Đế, Hương Long, Thành phố Huế,…

Chợ Xép

Theo nguồn tin YÊN VUI HOÀ BÌNH VLOG trên trang mạng youtube, google map & facebook page Chợ Xép Thuận Lộc FHHJ+GXF, Nhật Lệ, Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa…