March 28, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHÚNG TÔI YÊU THÀNH PHỐ HUẾ


Theo tin welovecities.org

Mục tiêu của năm 2020 cần một tầm nhìn xuyên suốt – và thành phố Huế đang cân nhắc lại toàn bộ chiến lược phát triển bền vững.
Thành phố đang chuyển đổi mô hình kinh tế, mà du lịch & dịch vụ là chủ đạo, theo hướng xanh và bền vững thông qua chủ trương thúc đẩy phát triển cây xanh, khuyến khích giao thông ít phát thải và lắp đặt hệ thống sử dụng nước nóng năng lượng mặt trời trong ngành khách sạn và dịch vụ. Xanh hoá đô thị không chỉ giúp làm đẹp phố phường mà còn mang lại nhiều ích lợi ích thiết thực, trong khi những sáng kiến nổi bật về chất thải, nước và tái chế cũng góp phần quan trọng làm cho Huế trở nên xanh hơn.

Bạn có ý tưởng/gợi ý để thành phố bạn yêu mến thêm xanh-sạch -đẹp?
Hãy chia sẻ và chúng tôi sẽ gửi những gợi ý xác đáng nhất tới lãnh đạo thành phố. Mỗi một ý tưởng cũng sẽ được tính là một phiếu bầu chọn cho thành phố đó.
http://www.welovecities.org/vi/hue-city/