March 28, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Cáo Phó của Ông Phạm Hữu Nhơn


Theo tin Hội Cố Đô Huế
CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi xin thành kính thông báo cùng tất cả qúy Cụ, qúy Ông Bà, quyến thuộc và bằng hữu xa gần: Chồng, Cha, Ông chúng tôi
Cụ Ông Phạm Hữu Nhơn, Pháp Danh Tâm Tịnh
Sinh tại làng Nam Trung, Thừa Thiên
Mãn phần sáng ngày 10 tháng 9 năm 2016 (Nhằm ngày 10 tháng 8, năm Bính Thân)
tại Haymarket, Viginia, hưởng thọ 90 tuổi
Linh cửu được quàn tại NATIONAL MEMORIAL PARK FUNERAL HOME
7482 LEE HIGHWAY, FALLS CHURCH, VIRGINA 22042, TEL: 703-560- 4400

Chương trình Tang Lễ và Thăm Viếng

Thứ bảy, 17 tháng 9, 2016
– Lễ Nhập Quan và Phát Tang: từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa
– Thăm viếng: từ 1 giờ chiều đến 8 giờ tối
Chủ nhật, 18 tháng 9, 2016
– Thăm viếng: từ 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng
– Lễ An Táng: từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa

TANG QUYẾN ĐỒNG KÍNH BÁO
Hiền thê: Cụ Bà Nguyễn Thị Tích
Trưởng nam: Phạm Hữu Minh và vợ Phạm T. Tường Vân
Thứ nam: Phạm Hữu Anh và vợ Ngô Nguyễn Nghiêm Minh
Thứ nữ: Phạm Minh Nguyệt và chồng Nguyễn Đức Phong
Các cháu: Phạm Minh Tuấn, Phạm T. Chi Lan, Phạm T. Vân Thanh, Phạm Minh Quang
Phạm Minh Tuệ, Nguyễn Đức Phi, Nguyễn Tâm Anh

Cáo Phó này xin thay thế Thiệp tang
Mọi phúng điếu sẽ cúng dường vào Qũy Chùa