January 27, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Hội Cố Đô Huế “Thank You” Dạ Tiệc Party cho thương phế binh ở Huế


Theo tin Hội Cố Đô Huế
Hình như Huế với ca-sĩ Ngọc Hạ đã kết thành một.
Chiều Chủ Nhật ngày 13 tháng 11, 2016. “They” thank you.
$40 ? $45 ? có ngay nơi đây.

Ở ngoài

Chantilly ? hỏi o/b Thanh 571-216-7514.
Fairfax ? o/b Trọng 703-507-4728
Burke ? o/b Ái 425-9375.
Montgomery County ? 301-461-8490.

Có nhiều lý-do : gặp nhau thăm hỏi là chính, có dịp cùng ăn uống một lần là vui.

Dù ăn không nhiều, nhưng ý-nghĩa Cám Ơn các anh thương-phế-binh ở Huế rất đáng được nhắc-nhở hoài. Cả tình lẫn tiền.
Yêu thích ca nhạc mà được nghe Ngọc Hạ thì đáng đồng tiền bát gạo rồi.
Có khi chẳng cần lý-do gì to lớn, thấy bạn mời là đi.
Trả lời nơi đây, hay gửi chi-phiếu về :
Trinh Nguyen P.O. Box 2733 Gaithersburg, MD 20886.