November 28, 2022

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ của Cụ Bà Tôn Nữ Minh Đức là Phu Nhân Trung Tướng Lữ Lan


Theo tin BMH

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ của Bà Tôn Nữ Minh Đức,
Phu Nhân Trung Tướng Lữ Lan.
Để Quý Vị tiện phân ưu, viếng linh cữu người quá cố…

Trân trọng.

BMH
Washington, D.C
heo tin Hội Cố Đô Huế

TIN BUỒN : (Cáo Phó đính kèm)

Phu-nhân của Trung-tướng Lữ Lan là cụ bà Tôn-nữ Minh-Đức, pháp-danh Tâm Tiến
vừa mới qua đời ngày 4 tháng 2, 2017, hưởng thọ 84 tuổi.
Tang lễ sẽ được cử-hành tại nhà quàng National Funeral Home, 7482 Lee Highway, Falls Church. Thăm viếng từ 4pm Thứ Tư và từ 10am-12pm Thứ Năm.
Xin thành-kính phân ưu cùng TT Lữ Lan và tang quyến.
Nguyện-cầu hương-linh Cụ Bà siêu sanh Phật Quốc