May 29, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Ngày Họp Mặt Kỷ Niệm 60 Năm Ngày Thành Lập Đại Học Huế


Theo tin Viện Đại Học Huế

HỌP MẶT

Kỷ Niệm 60 Năm Ngày Thành Lập Đại Học Huế

Thư Ngỏ

Kính gởi quý vị Giáo Sư, nhân viên và cựu Sinh Viên ĐHH

Được thành lập từ năm 1957 và đến Hè năm nay 2017 Viện Đại Học Huế đã hiện

diện được 60 năm. Trong dịp Họp Mặt Đại Học Huế tại Nam California năm 2015,

một số Giáo Sư và cựu sinh viên đã đề nghị vào năm 2017, chúng ta nên tổ chức

Lễ Kỷ Niệm 60 năm ngày thành lậpViện Đại Học Huế, vì đó là một mốc thời gian

quan trọng, và cũng là dịp để quý vị Giáo Sư, nhân viên và các bạn cựu sinh viên

Đại Học Huế có thể tái ngộ, hàn huyên và ôn lại nhiều kỷ niệm một thời bên nhau

dưới mái trường Đại Học thân thương của chúng ta.

Trong tinh thân đó, vào chiều ngày 14-01-2017, một nhóm gồm 30 cựu sinh viên

Đại Học Huế tại vùng Bắc California đã họp bàn và đi đến quyết định Ngày Họp

Mặt Kỷ Niệm 60 Năm Đại Học Huế sẽ được tổ chức:

Chủ Nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2017, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Tại NHÀ HÀNG DYNASTY, 1001 Story Rd., San Jose, CA 95122

Ban Tổ Chức Ngày Họp Mặt Kỷ Niệm 60 Năm Đại Học Huế đã được mọi người

đồng thuận với thành phần nhân sự như sau:

Đồng Trưởng Ban: Nguyễn Thanh Trang – Lê Đình Cai

Phó Ban Nội Vụ: Lê Văn Phước

Phó Ban Ngoại Vụ: Trần Tiễn Ngạc

Tổng Thư Ký: Trần Minh Lợi

Phó Tổng Thư Ký: Nguyễn Kim Thư

Thủ Quỹ: Phan Thị Hiệp Thành

Chủ Biên Đặc San: Hương An Võ Văn Dật ( với sư góp sức của Nguyễn văn Lâu,

Ngô Văn Bằng, Nguyễn Châu, Dương Diên Nghị , Lê Đình Cai, Võ Văn Cầu ….)

Phụ Trách Website: Hà Thúc Hạo

Trưởng Ban Văn Nghệ: Trần Hưng Toàn (với sự tham dự của Bich Thọ, Phan Bích

Hà, Lê Tịnh Tâm, Minh Tâm v.v.)

TruyềnThông Báo Chí: Nguyễn Châu – Lê Đình Cai

Ban Tiếp Tân:Nguyễn Minh Lệ, Hoàng Lệ Chi, Cao Ánh Nguyệt, Thái Diệu Nga,

Lan Anh, Võ thị Hạ, Minh Tâm, Lê Tịnh Tâm, Lê Khắc Ngọc Túy, v.v.

Ban Khánh Tiết: Tôn Thất Thống, Nguyễn Thiện Phúc

Ban Tiếp Đón: Lê Khắc Huy
Ban Liên Lạc Các Phân Khoa gồm có quý anh chị sau đây:

Sư Phạm: Nguyễn Văn Lâu (408-251-70710), Nguyễn Châu (408-439-0710)

Ngô Văn Bằng (408-786-8518), Võ Văn Dật (408-272-2187), Nguyễn Văn

Thinh (408-262-6371), Hoàng Ngân Hà (916-607-5662),Tống Thị Châu

(510-724-4376), Thái Diệu Nga (408-826-7763)

Y Khoa: Trần Hưng Toàn (209-472-7286), Trần Tiển Ngạc (209-473-2833).

Đoàn Yến (818-247-9071), Võ Văn Cầu (714-348-4782), Hồ Đăng Thuận

(310-802-9072)

Văn Khoa: Trần Hữu Thục (508-904-9012), Nguyễn Thị Cẩm (949-636-9726), Lê

Văn Phước (408-386-0306), Lê Bá Tiếp (408-582-4295), Lê Khắc Ngọc Túy (408-

228-2481), Nguyễn Thiện Phúc (510-724-4376), Lê Đình Cai (408-363-1448)

Luật Khoa: Trần Minh Lợi (408-580-7586), Dương Diên Nghị (408-272-6889),

Nguyễn An Nhàn (858-212-8164), Phan Thị Hiệp Thành (408-646-7504), Thân

Trọng Sỹ (408-578-9238), Đặng Thanh Phương (714-548-2279)

Khoa Học: Tôn Thất Thống (408-544-0309), Nguyễn Như Mãng (408-250-4262),

Hà Thúc Hạo (408-298-2775), Tôn Nữ Ngọc Hoa (408-262-6371), Trần Đình

Tuấn (408-600-4317) Võ thị Hạ (408-363-1448)

Viện Hán Học: Nguyễn Đức Cung (267-243-0216), Võ Hồng Phi (714-887-3412),

Nguyễn Thị Cam (714-949-3696), Phan Cảnh Lãng(626-476-7227)

Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật: Nguyễn Thanh Trí (916-393-9005), Trần Thị Quỳnh

Chi (408-223-0575), Nguyễn Khai Bửu Khải (714-322-1283), Thuận Nguyễn

(714-467-8714)

Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc với Ban Tổ Chức qua địa chỉ

Email: dhh60nam@gmail.com, hoặc quý vị có thể vào trang nhà Đại Học Huế 60

Năm tại website: http://dhh60nam.blogspot.com

San Jose, ngày 17 tháng 01 năm 2017

Đồng Trưởng Ban Tổ Chức

Nguyễn Thanh Trang – Lê Đình Cai