October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Phóng sự Hình Ảnh & Video Clips Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế New England 2017 tại Boston


Theo tin cdnvphila.org

2017 – Ngày Hội Ngộ Hội Ái Hữu Thừa Thiên Huế

https://photos.google.com/share/AF1QipOmoavYorsR7mMYgLphi54frM9mBfK_3s1I2C6XxpohjEZzxZ7H8sUUeStfC8JePg?key=dVJkNXoxeWEybzlKRjI1NmEwVE5wRVpjTW9DUHVn
ttps://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1609579259076732/

Gặp gỡ Thảo Trâm, Natalie Nguyễn và Harvard Trần là những ngôi sao sáng đang lên của sân khấu văn nghệ tại thành phố Boston! 😀 😀 Các cháu đã tập luyện 2 tháng trời để hoàn tất 3 tiết mục múa và hát và đã trình diễn thành công tại Tiệc Hội Ngộ của Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế vùng New England – Sunday May 21, 2017 tại hội trường St. Gregory ở Boston, MA.

Gặp gỡ ban tổ chức của Tiệc Hội Ngộ của Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế vùng New England với chủ đề Nhớ Huế – Sunday May 21, 2017 tại hội trường St. Gregory ở Boston, MA. Chương trình được chuẩn bị và dàn dựng rất công phu cả 3 tháng trời và có khoảng 500 đồng hương cùng tham dự. Có 55 bàn tròn và thực đơn gồm 8 món ăn đặc sản Huế cùng với chương trình văn nghệ phong phú, vui tươi.

Posted by Bao Chau Kelley on Sunday, 21 May 2017

Gặp gỡ ban tổ chức của Tiệc Hội Ngộ của Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế vùng New England với chủ đề Nhớ Huế – Sunday May 21, 2017 tại hội trường St. Gregory ở Boston, MA. Chương trình được chuẩn bị và dàn dựng rất công phu cả 3 tháng trời và có khoảng 500 đồng hương cùng tham dự. Có 55 bàn tròn và thực đơn gồm 8 món ăn đặc sản Huế cùng với chương trình văn nghệ phong phú, vui tươi.

Vì sao người Huế nói riêng và người Việt nói chung không bao giờ quên những nạn nhân bị Việt Cộng thảm sát hồi Tết Mậu Thân năm 1968? Hãy lắng nghe ông Trần Quốc Ân, Hội trưởng Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế Vùng New England là một nhân chứng sống của sự kiện này tâm sự với Bảo Châu Kelley từ Level5 Media để chúng ta hiểu tại sao. – Sunday May 21, 2017 tại St Gregory ở Boston, Massachusetts.

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, 22 May 2017

Vì sao người Huế nói riêng và người Việt nói chung không bao giờ quên những nạn nhân bị Việt Cộng thảm sát hồi Tết Mậu Thân năm 1968? Hãy lắng nghe ông Trần Quốc Ân, Hội trưởng Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế Vùng New England là một nhân chứng sống của sự kiện này tâm sự để chúng ta hiểu tại sao. – Sunday May 21, 2017 tại St Gregory ở Boston, Massachusetts.