October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Lễ Khánh thành Trường Mầm non Scavi – Scavi Kindergarten Inauguration Ceremony


Theo tin Tran Huu Cat Tuong
trong youtube.com

Lễ Khánh thành Trường Mầm non Scavi – Scavi Kindergarten Inauguration Ceremony
Sáng ngày 25 tháng 08 năm 2017, tại Khu Công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tưng bừng diễn ra Lễ Khánh thành Trường Mầm non Scavi. Đây là dự án tiên phong trong Chính sách dấn thân dài hạn vào giáo dục-đào tạo của Tập đoàn Scavi – một thành viên Tập đoàn Pháp Corèle International. Trường được thành lập với mục tiêu xây dựng một tương lai tươi sáng cho thế hệ con em của thành viên Scavi trên nền tảng được tiếp xúc với môi trường giáo dục đạt chất lượng cao, phương pháp giáo dục tiên tiến (Montessori) ngay từ lứa tuổi mầm non.
In the morning of August 25th, 2017, at Phong Dien Industrial Zone, Phong Dien District, Thua Thien Hue Province, The Scavi Kindergarten Inauguration Ceremony was jubilantly held. This is the pioneering project of the lifelong educational system of the Scavi Group – a member of the French Group Corèle International. Scavi Kindergarten aims to bring a bright future to the Scavi members’ children generation thanks to approaching a high quality educational environment and the advanced educational methodology (Montessori) right at the early age.