May 29, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Tổ chức ACWP – Hoa Kỳ hỗ trợ cho trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh


Theo tin trong www.thuathienhue.gov.vn
Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa được triển khai thực hiện theo Công văn số 4894-CV/VPTU ngày 13 tháng 08 năm 2010 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa và Công văn số 4119/UBND-ĐTMT ngày 23 tháng 08 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Dự án với mục tiêu cải tạo môi trường sống của khoảng hơn 300 ngàn dân tại khu vực tiếp giáp nghĩa trang (gồm phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A quận Bình Tân và phường Tân Quý, Sơn Kỳ, Phú Thọ Hòa quận Tân Phú), góp phần thực hiện chỉnh trang, cải tạo bộ mặt đô thị, giải quyết tình trạng phức tạp về an ninh trật tự, đẩy lùi phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội tại khu vực này. Khu đất dự án tiếp giáp 02 tuyến đường chính là đường Bình Long và Hương Lộ 3; trong đó có trục đường Tân Kỳ – Tân Quý xuyên qua giữa khu đất, chia khu đất thành 02 khu là Nam Tân Kỳ Tân Quý và Bắc Tân Kỳ Tân Quý. Trong đó: tổng số mộ và kim tỉnh là 69.220 mộ; tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 58 hộ; quy mô diện tích 53,612 ha (phần diện tích đất thu hồi là 40,6969 ha, chiếm 75,19% toàn khu, trong đó: phường Bình Hưng Hòa 10,5096 ha, phường Bình Hưng Hòa A là 30,1873 ha; phần diện tích còn lại 12,915 ha hiện hữu, chiếm 24,81% toàn khu đất là: đất dân cư xen kẽ giữ lại để chỉnh trang; đình Bình Khánh 0,32ha; công trình tôn giáo chùa Di Lặc 0,7958 ha và chùa Trần Quốc Giác Hải là 2,9772 ha).

Dự án triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng, giải phóng mặt bằng từ năm 2014 chia làm 03 giai đoạn. Hiện nay đã thực hiện cơ bản công tác bốc mộ, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án giai đoạn 1 (khu 12ha) và đang triển khai thực hiện giai đoạn 2 (khu 11,54ha). Nay Ủy ban nhân dân quận Bình Tân gửi văn bản này đến 63 tỉnh – thành phố và 23 quận – huyện đề nghị hỗ trợ tuyên truyền và vận động thân nhân có mộ an táng tại khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa thực hiện bốc mộ, cụ thể như sau:

1.Đối với 2.778 ngôi mộ còn lại bị ảnh hưởng dự án giai đoạn 1 (khu 12ha) chưa có thân nhân bóc mộ di dời thuộc các khu vực nghĩa trang: Phật học, Tương tế Thánh Minh, Tương tế Thanh Hóa, Tương tế Sòng Sơn, Chùa Đại Giác, Giáo xứ An Phú, Giáo xứ Bùi Phát, Hội Xuân Tảo, Sa Châu Đồng Hương, Tân Sa Châu, Đồng hương Thôn Bắc, Đồng hương Xuân Dục, Đồng hương Hai Thánh, khu vực mộ tộc họ Lê, Tư Cỏ, Đức Thành, Lê Văn Thành, Hai Cỏ, Sáu Tờ, Ba Trung, Tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), Minh Phương (thuộc phường Bình Hưng Hòa) và Liên Ứng; một phần nghĩa trang Quan Bế, Đông Quan, Giác Hải (thuộc phường Bình Hưng Hòa A). Đề nghị thân nhân liên hệ đăng ký bốc mộ từ nay đến ngày 31/10/2017 (thời gian thực hiện bốc mộ từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2017). Sau ngày 31/10/2017, những ngôi mộ không có thân nhân đăng ký bốc mộ, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận sẽ thực hiện công tác bốc mộ hàng loạt theo kế hoạch và hỏa táng, lưu giữ tro cốt tại Chùa Di Lặc.

2.Đối với 16.788 mộ phần bị ảnh hưởng dự án giai đoạn 2 (khu 11,54 ha) thuộc các nghĩa trang: Giáo xứ Đức Mẹ, Thượng Nông, Vụ Bản, Hiếu Nghĩa, sáu Liễu, Tân Việt, khu 85, Ngọc Cụt, Nam Thái, Bắc Việt (01 phần), Chín Lý, Chín Hoàng (kế Nam Thái), Nguyễn Văn Bì (01 phần), Giáo xứ An Lạc, Võ Văn Tre, Hai Cờ (Võ Văn Cờ), Trần Văn Lái, Chín Hoàng, Giác Quan (01 phần), Văn Tràng, Văn Ấp. Đề nghị thân nhân các ngôi mộ liên hệ trực tiếp tại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để lập hồ sơ kê khai hoặc kê khai trực tuyến qua cổng đăng ký tại Website: www.duandidoinghiatrangbhh.vn trong thời gian đến ngày 31/10/2017. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận sẽ tổ chức cho thân nhân bốc mộ trong mùa khô năm 2017 (từ ngày 01/11/2017 đến ngày 30/4/2018).

3.Nơi phát và nhận hồ sơ kê khai, đăng ký bốc mộ: Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân – Địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh (đối diện Bến xe Miền Tây) – Điện thoại: 0919.893.700, 0919.895.581, 0919.893.793 hoặc kê khai và đăng ký bốc mộ trực tuyến qua cổng đăng ký tại Website: www.duandidoinghiatrangbhh.vn

(Danh sách các ngôi mộ chưa bốc mộ trong dự án giai đoạn 1 (khu 12ha) và trong dự án giai đoạn 2 (khu 11,54ha) được niêm yết tại trụ sở UBND phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Văn phòng Ban Quản lý nghĩa trang Bình Hưng Hòa và đăng trên website: www.duandidoinghiatrangbhh.vn và www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn).

(Theo Công văn số 2979/UBND của UBND Quận Tân Bình)
https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Thong-tin-dieu-hanh-cua-ubnd-tinh/tid/To-chuc-ACWP-Hoa-Ky-ho-tro-cho-tre-em-mo-coi-va-tre-em-co-hoan-canh-kho-khan-tren-dia-ban-tinh/newsid/90835874-52A9-4A10-90B5-A7F2009E88FC/cid/B2893D90-84EA-452E-9292-84FE4331533D