October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế


Theo tin trong www.thuathienhue.gov.vn

03/10/2017 11:29:34 SA
Sáng ngày 3/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác tư vấn Eptisa của Ngân hàng phát triển châu Á về Dự án hỗ trợ kỹ thuật “phát triển đô thị thích ứng và bền vững”.
Tại buổi làm việc, phía đoàn công tác tư vấn Eptisa đã giới thiệu khái quát về Dự án hỗ trợ kỹ thuật “phát triển đô thị thích ứng và bền vững”. Theo đó, dự án do Ngân hàng phát triển châu Á tài trợ nhằm giúp Bộ Xây dựng hoàn thiện Chiến lược phát triển đô thị quốc gia; Dự án sẽ cụ thể hóa các mục tiêu quốc gia được nêu trong Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2050, Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn 2009-2020 và Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 đến 2020, thông qua các kế hoạch hành động gắn liền với chương trình phát triển đô thị tại các địa phương; hướng dẫn cải thiện quy hoạch đô thị quốc gia, lồng ghép các nội dung về ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển đô thị. Đồng thời, triển khai nghiên cứu áp dụng thí điểm một số chương trình phát triển đô thị và kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số đô thị tại các địa phương được lựa chọn.
Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn công tác tư vấn Eptisa muốn lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện để đoàn nghiên cứu, khảo sát thực địa, làm việc với các Sở, ban ngành, UBND thành phố để nắm bắt thông tin phục vụ cho dự án.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao mục đích của dự án và sẽ tạo mọi điều kiện và cung cấp thông tin cho đoàn công tác tư vấn Eptisa khi làm việc tại Huế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng nằm trong tổng thể chung của các đô thị quốc gia và đang trong quá trình phát triển đô thị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đoàn công tác tư vấn Eptisa có những nghiên cứu giúp tỉnh giải quyết các vấn đề giao thông, cảnh báo với biến đổi khí hậu, định hướng phát triển đô thị theo hướng bảo tồn và phát huy những giá trị di sản hiện có.

www.thuathienhue.gov.vn
https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Doan-cong-tac-cua-Ngan-hang-Phat-trien-Chau-A-lam-viec-tai-tinh-Thua-Thien-Hue/newsid/F90856AF-849C-47D1-9083-A80100BD660A/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F