October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Jetstar Pacific Airlines sẽ bán vé tuyến bay Huế – Đà Lạt trở lại từ ngày 1/12


Theo tin trong www.thuathienhue.gov.vn

16/10/2017 10:01:41 SA
Sau một thời gian tạm ngừng bán vé, Jetstar Pacific Airlines sẽ bán vé tuyến bay Huế – Đà Lạt trở lại từ ngày 1/12.

Việc nối lại đường bay Huế – Đà Lạt sẽ góp phần phát triển ngành du lịch, thu hút du khách đến với hai địa phương
https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Thong-bao/tid/Jetstar-Pacific-Airlines-se-ban-ve-tuyen-bay-Hue-Da-Lat-tro-lai-tu-ngay-112/newsid/43A8A78F-7D1C-4EE2-9591-A80E00A542E8/cid/1961BE5B-BFF9-4D9D-8933-9C1FBE58AAFA