March 15, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Tin lũ trên các sông tại Thừa Thiên Huế (lúc 06 giờ 15 ngày 09/11/2017)


Theo tin trong www.thuathienhue.gov.vn

Cập nhật:09/11/2017 7:51:11 SA
1. Diễn biến lũ
Lũ trên sông Hương đang xuống ở dưới mức báo động 2, sông Bồ xuống chậm và đang ở trên mức báo động 2, sông Ô Lâu đang dao động ở mức 2,2m, các sông khác đang xuống. Mực nước lúc 06h ngày 9/11 trên các sông như sau:
– Sông Hương tại Kim Long 1,85 m; dưới báo động 2 là 0,15m;
– Sông Bồ tại Phú Ốc 3,25 m; trên báo động 2 là 0,25m;
– Sông Ô Lâu tại Phong Bình 2,23 m;
– Sông Truồi tại Cầu Truồi 1,62m;
2. Dự báo: Sáng và trưa nay (9/11), lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm. Cụ thể như sau:
– Sông Hương tại Kim Long xuống và dao động ở mức 1,7m; dưới báo động 2: 0,3m;
– Sông Bồ tại Phú Ốc xuống rất chậm và ở mức 2,9m, xấp xỉ báo động 2;
– Sông Ô Lâu tại Phong Bình xuống rất chậm và ở mức 2,1m;
– Sông Truồi tại Cầu Truồi xuống mức 1,50m;
3. Cảnh báo: Ngập lụt diện rộng vẫn còn kéo dài ở các vùng thấp trũng của huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và Thành phố Huế.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Thong-bao/tid/Tin-lu-tren-cac-song-tai-Thua-Thien-Hue-luc-06-gio-15-ngay-09112017/newsid/02D25CD7-1FAA-47FB-B4E9-A82600816ADE/cid/1961BE5B-BFF9-4D9D-8933-9C1FBE58AAFA