October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Trao Tặng Học Bổng Cho Sinh Viên Đại Học Huế


Theo tin trong www.thuathienhue.gov.vn

Cập nhật:30/11/2017 3:11:53 CH
Ngày 29/11, tại Đại học Huế, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Kinh tế Nhật Bản đã tổ chức lễ trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó của Đại học Huế.
Tại buổi lễ, đơn vị tài trợ đã trao 24 suất học bổng (mỗi suất trị giá 200 USD) cho cá sinh viên nghèo vượt khó. Đây đã là năm thứ 17, kể từ 2001 đến nay, các tổ chức này trao học bổng cho sinh viên Đại học Huế. Nhiều em trong số này đã được nhận học bổng này từ 2-5 lần.
Học bổng được trích từ quỹ học bổng của JbAV – Keidanren do Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và Hiệp hội Kinh tế Nhật Bản, từ nguồn vận động các doanh nghiệp Nhật Bản hỗ trợ, xây dựng và duy trì hoạt động.
Tại buổi trao học bổng, Đại diện Hiệp hội Kinh tế Nhật Bản mong rằng học bổng sẽ giúp sinh viên có điều kiện học tập tốt hơn. Ngoài ra, khi nhận được học bổng, các em có thể được làm quen và tiếp xúc với các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản, mở ra cho các em những cơ hội nghề nghiệp tốt trong tương lai.

www.thuathienhue.gov.vn
https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Trao-tang-hoc-bong-cho-sinh-vien-Dai-hoc-Hue/newsid/12F6B685-FF9B-4F76-92B9-A83B00FA7555/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B