October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Đại học Huế tổ chức chương trình “Kick-off về khởi nghiệp: Từ ý tưởng đến sản phẩm”


Theo tin trong www.thuathienhue.gov.vn

Cập nhật:26/01/2018 5:26:23 CH
Để phát động và triển khai kế hoạch hoạt động khởi nghiệp trong năm 2018, chiều ngày 26/01, Đại học Huế tổ chức chương trình “Kick-off về khởi nghiệp: Từ ý tưởng đến sản phẩm”.

“Kick-off về khởi nghiệp: Từ ý tưởng đến sản phẩm” là một trong những hoạt động trong chương trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và việc làm của Đại học Huế trong năm 2018. Tại đây, Ban tổ chức đã giới thiệu tổng quan và kế hoạch về hoạt động khởi nghiệp trong năm 2018 của Đại học Huế; Tổ chức đối thoại giữa khách mời và sinh viên; ký kết thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp và Đại học Huế.

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế cho biết, nhằm tạo dựng, phát huy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên, trong năm 2018 đại học Huế sẽ tổ chức nhiều hoạt động xuyên suốt gồm: Tổ chức đào tạo và thực hành nhóm 30 đến 35 sinh viên về khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; diễn đàn thắp lửa khởi nghiệp cho sinh viên Đại học Huế; Phối hợp với Vincom và Vinpearl tổ chức ngày hội tuyển dụng cho sinh viên; Pitching về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; Chương trình thực hành tại doanh nghiệp; Tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên; Talk show khởi nghiệp; Tổ chức “Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp”; Phát triển các dự án khởi nghiệp. Thông qua đây nhằm phát triển các ý tưởng sáng tạo, tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho HSSV của các trường đại học thành viên, phân hiệu và các Khoa trực thuộc Đại học Huế, đồng thời hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng mềm, kết nối các nhà tuyển dụng giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm ổn định, phù hợp.
https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Dai-hoc-Hue-to-chuc-chuong-trinh-“Kick-off-ve-khoi-nghiep-Tu-y-tuong-den-san-pham”/newsid/7C314DA0-F888-4F25-9F2C-A874011F66D7/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B