March 19, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Khai Mạc Không Gian Trưng Bày Giới Thiệu về Hoàng Đế Minh Mạng tại Hiếu Lăng


Theo tin trong Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

KAI MẠC KHÔNG GIAN TRƯNG BÀY TẠI HIẾU LĂNG (LĂNG HOÀNG ĐẾ MINH MẠNG)
Cập nhật ngày: 07/02/2018 04:58:45
Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 177 năm ngày mất của Hoàng đế Minh Mạng (1841 – 2018), ngày 12/2/2018 (tức ngày 27 tháng chạp năm Đinh Dậu) Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc không gian trưng bày giới thiệu về hoàng đế Minh Mạng tại Hiếu Lăng để tưởng nhớ, tôn vinh và khẳng định những đóng góp to lớn của vị vua anh minh đối với lịch sử dân tộc.

Hoàng đế Minh Mạng (1791 –1841) húy Nguyễn Phúc Đảm, là con thứ 4 của Thế Tổ Cao Hoàng đế Gia Long và Thuận Thiên Cao Hoàng hậu Trần Thị Đang. Là người thông minh, quyết đoán, tinh thông Nho học, hoàng đế Minh Mạng đã đưa nước ta trở thành một quốc gia hùng mạnh với lãnh thổ rộng lớn nhất trong lịch sử dân tộc.

Trong 20 năm tại vị, hoàng đế Minh Mạng đã thực thi nhiều chính sách quan trọng trên nhiều lĩnh vực: cải cách hành chính từ trung ương đến địa phương, tổ chức lại quân đội, thống nhất đơn vị đo lường và y phục; đồng thời chú trọng việc khai hoang, lập ấp, thủy lợi nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp; duy trì và phát triển nền giáo dục khoa cử kết hợp với huấn luyện võ nghệ để tuyển chọn nhân tài, giữ vững chủ quyền đất nước ở đất liền và trên biển đảo. Hoàng đế Minh Mạng đã để lại một di sản vật chất và tinh thần to lớn mà nhiều bộ phận trong đó đã trở thành di sản của dân tộc và của nhân loại như: các công trình kiến trúc, âm nhạc cung đình, các loại tài liệu mộc bản, châu bản, thơ văn chạm khắc trên kiến trúc cung đình Huế…

http://hueworldheritage.org.vn/TTBTDTCDH.aspx?TieuDeID=128&TinTucID=2821&l=vn