May 29, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Thông Báo Sinh Hoạt Thân Hữu Cố Đô Huế Tưởng Niệm hơn 6000 Nạn Nhân bị Cộng Sản Thảm Sát trong dịp Tết Mậu Thân tại Huế


Theo tin Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế

Một lần nữa thôi : xin được nhắc sinh-hoạt tưởng-niệm bà con nạn-nhân bị Cọng Sản Bắc Việt thảm sát trong dịp Tết Mậu Thân, 50 năm trước.
12 giờ Thứ Bảy ngày 7 tại 6131 Willston Dr., Falls Church.
Như các năm 1, 10, 20 … năm qua, hay 100, 200 … năm sau này : đau thương và oán hận không bao giờ nguôi.
Với điếu văn của nhà văn Huy Phương, và chuyện kể của nghị-viên Võ Văn Bằng, Trưởng Ban Truy Tầm và Cải Táng Nạn Nhân.
(xin mời ở lại đến cuối và thọ lộc)
Tưởng-niệm Nạn-nhân bị Cộng-sản thảm-sát trong dịp Tết Mậu Thân

** vài tuần nữa, 12pm Thứ Bảy ngày 7/4 trong nhà Willston Multicultural Center, chúng ta sẽ có dịp bày tỏ với hơn 6000 nạn-nhân bị Cọng-sản Bắc Việt thảm-sát tại Huế mình. 6131 Willston Dr., Falls Church, VA 22044.