March 26, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2018 sẽ diễn ra từ ngày 26/4 đến 02/5/2018


Theo tin trong www.thuathienhue.gov.vn

Cập nhật:20/04/2018 11:29:16 SA

Là một trong các sự kiện của Chương trình Festival Huế 2018 và là hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 26/4/2018 đến ngày 02/5/2018 tại Trung tâm thi đấu thể thao Thừa Thiên Huế (01 Hà Huy Tập, thành phố Huế)
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Festival Huế 2018, trong 3 ngày từ 24 đến 26/4/2018, huyện Quảng Điền sẽ tổ chức lễ hội “Sóng nước Tam Giang” lần thứ 4. Mục đích của hoạt động này nhằm giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước về thế mạnh, tiềm năng kinh tế, văn hóa và du lịch của huyện Quảng Điền – vùng đất có bề dày về truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời.
https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Hoi-cho-thuong-mai-quóc-té-Festival-Hue-2018-se-dien-ra-tù-ngày-264-den-0252018/newsid/7C4CEC36-96D6-4303-8FA5-A8C800BD5113/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F