March 28, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Phóng Sự Video Clips Lễ Tưởng Niệm Nạn Nhân bị Cộng Sản Thảm Sát trong dịp Tết Mậu Thân tại chân tượng đài Nạn Nhân Cộng Sản vùng Hoa Thịnh Đốn


Theo tin vietdc.net & facebook hoathinhdon

Phóng Sự Video Clips Lễ Tưởng Niệm Nạn Nhân bị Cộng Sản Thảm Sát trong dịp Tết Mậu Thân tại chân tượng đài Nạn Nhân Cộng Sản vùng Hoa Thịnh Đốn