April 2, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan


Theo tin trong www.thuathienhue.gov.vn

Cập nhật:11/05/2018 9:51:22 SA

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiến hành khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Thời gian tiến hành khai quật từ nay đến 03/9/2018 trên diện tích 600 m². Chủ trì khai quật là ông Nguyễn Ngọc Chất, Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, tạm lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để bảo quản, tránh để hiện vật hị hư hỏng, thất lạc. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm đề xuất phương án phân chia hiện vật, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.

Hải Vân Quan được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia tại Quyết định 1531/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4/2017. Đây là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật nằm trên địa bàn thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

www.thuathienhue.gov.vn
https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Khai-quat-khao-co-tai-di-tich-Hai-Van-Quan/newsid/5DD61FF0-DB6B-4F57-80BA-A8DD00A26CA6/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F