October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Bằng Tiếng Pháp chuyên ngành Y khoa


Theo tin trong Viện Pháp tại Huế

Viện Pháp tại Huế
June 13 at 5:00am ·
📢📢📢 BẰNG TIẾNG PHÁP CHUYÊN NGÀNH Y KHOA B2
☘️ Ngày thi: 21/07/2018
☘️ Thời gian đăng ký: 31/05/2018 – 13/07/2018
📌 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Viện Pháp tại Huế, 01 Lê Hồng Phong
☎️ 0234 – 3 832 893 / 3 820 872 / 3 822 678