March 28, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

2,38 Triệu Lượt Khách Du Lịch đến Thừa Thiên Huế trong 6 Tháng đầu năm 2018


Theo tin trong www.thuathienhue.gov.vn
Theo Sở Du lịch cho biết, tổng lượng khách đến Thừa Thiên Huế trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2,38 triệu lượt, tăng 36,36%; trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,01 triệu lượt, tăng 65,98%. Khách lưu trú đạt 1,08 triệu lượt, tăng 14,51%, công suất sử dụng phòng đạt 68,38%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 2.274 tỷ đồng, tăng 31,79%.

Riêng trong tháng 6/2018, lượng khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt 386,6 nghìn lượt, tăng 24,14%; trong đó, khách quốc tế ước đạt 122 nghìn lượt, tăng 67,07%. Khách lưu trú đạt 194 nghìn lượt, tăng 21,84%. Doanh thu từ du lịch trong tháng 6 ước đạt 386 tỷ đồng, tăng 24,68%.

Lượng khách đến Thừa Thiên Huế tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm là do sự tăng trưởng đáng kể của khách Hàn Quốc. Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu về thị trường khách quốc tế, chiếm tới 1/3, một số thị trường truyền thống vẫn có mức tăng trưởng ổn định như Pháp, Mỹ, Đức, Anh… Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực… cũng góp phần vào việc thu hút khách đến địa phương.
https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/238-trieu-luot-khach-du-lich-den-Thua-Thien-Hue-trong-6-thang-dau-nam-2018/newsid/40F69216-5C3E-431D-AA47-A9110088269C/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F