October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Hue Monuments Complex’s 25th anniversary as UNESCO World Cultural Heritage celebrated


Theo tin trong www.thuathienhue.gov.vn

9/9/2018 3:37:58 PM
On September 7th, Hue Monuments Conservation Center celebrated the 25th anniversary of UNESCO recognition of Hue Monuments Complex as a world cultural heritage, the 15 anniversary of UNESCO recognition of Vietnam Royal Music – Court Music (Nguyen dynasty) as an intangible culture heritage of the humanity. Attending the ceremony were the representatives of Cultural Heritage Department, Vietnam UNESCO Committee, Vietnam Cultural Heritage Association, National History Museum and localities which are home to world cultural heritages. Vice Chairman of the Provincial People’s Committee Nguyen Dung also attended the event.

Speaking at the event, Mr. Phan Thanh Hai – Director of Hue Monuments Conservation Center kindly informed that Hue Monuments Complex was recognized as World Heritage by UNESCO in 1993. Hue Monuments Complex is the 410th heritage inscribed onto UNESCO list and the first world cultural heritage in Vietnam. It is a milestone which marks the starting point as well as accelerates Hue cultural heritage conservation in new period. In 2003, Vietnam Court Music – royal music inscribed onto UNESCO list of Oral and Intangible Cultural Heritage of the humanity. It is also the first Vietnamese intangible cultural heritage recognized as World Heritage.

Speaking at the ceremony, Vice Chairman of the Provincial People’s Committee Nguyen Dung highly appreciated achievements that Hue Monuments Conservation Center obtained in embellishing, conserving and promoting Hue cultural heritage values. Vice Chairman emphasized that Hue Monuments Complex protection has brought positive achievements and appreciated by the UNESCO. It has been 25 years since Hue Monuments Complex was recognized as

UNESCO World Cultural Heritage, 15 years since Vietnam royal music – Court Music (Nguyen dynasty) was recognized as Intangible Cultural Heritage of the humanity. These periods are long enough to comprehensively assess conservation work and promote Hue cultural heritage values. On behalf of provincial leader, Vice Chairman of the Provincial People’s Committee Nguyen Dung extended his sincere thank for the support of the Government, central departments, international organizations, especially Ministry of Culture, Sport and Tourism, national cultural heritage council, domestic and foreign individuals and organizations joined in embellishing, protecting Hue cultural heritages.

On this occasion, Mr. Phan Thanh Hai – Director of Hue Monuments Conservation Center honorably received the certificate of merit of Prime Minister. Other 1 individual and 1 team received the certificate of merit of Public Security Ministry and 10 individuals received the medals of Vietnam National UNESCO Committee.


Tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết, Năm 1993, Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO vinh danh trong Danh mục Di sản thế giới của UNESCO. Đây là di sản thứ 410 trong Danh mục, nhưng là Di sản văn hóa thế giới đầu tiên của Việt Nam, được xem là mốc son đánh dấu điểm khởi đầu và thúc đẩy công cuộc bảo tồn di sản văn hóa Huế bước sang một giai đoạn mới. Năm 2003, Nhã nhạc – Âm nhạc cung đình Việt Nam tiếp tục được UNESCO ghi tên vào Danh mục Kiệt tác văn hóa Phi vật thể và Truyền khẩu của nhân loại. Đây cũng là di sản phi vật thể đầu tiên của Việt Nam được công nhận là Di sản Thế giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đạt được trong nhiều năm qua trong công cuộc trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Huế. Phó Chủ tịch UBND khẳng định, công cuộc bảo vệ Di tích Cố đô Huế đã đem lại nhiều kết quả rất tích cực và được UNESCO đánh giá cao. 25 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được công nhận là Di Sản Văn hóa Thế giới; 15 năm Âm nhạc cung đình Việt Nam – Nhã Nhạc (triều Nguyễn) được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại, không phải là thời gian quá dài nhưng đủ để nhìn nhận và đánh giá một cách toàn diện, khách quan công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Huế. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ông Nguyễn Dung gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ ngành trung ương, các tổ chức Quốc tế, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và những cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã tham gia vào công cuộc trùng tu, bảo vệ di sản văn hóa Huế.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế và 15 năm Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO vinh danh, Ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân và 1 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Công an và 10 cá nhân được nhận kỷ niệm chương của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.
https://www.thuathienhue.gov.vn/en-us/Home/News-and-events/tid/Hue-Monuments-Complex’s-25th-anniversary-as-UNESCO-World-Cultural-Heritage-celebrated/newsid/2B84BF05-C9EE-4195-A37B-A95701019F38/cid/A188E73D-A1A6-4843-A990-C4E40BC3B182