March 19, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Cáo phó cô Vi Khuê


Theo tin Nhat-Anh Chu
CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin
Bà quả phụ Chử Bá Anh
Vi Khuê Trần Trinh Thuận
pháp danh Hạnh Thiện

VK1.jpg

đã ra đi
vào ngày 25 tháng 9 năm 2018
nhằm ngày 16 tháng 8 năm Mậu Tuất
tại Burke, Virginia
hưởng thọ 88 tuổi âm lịch.

Tang lễ tại Fairfax Memorial Funeral Home:
Thứ Sáu mùng 5 tháng 10
Nhập quan và phát tang 11 giờ sáng
Thăm viếng từ 1 giờ chiều đến 8 giờ tối
Thứ Bảy mùng 6
Thăm viếng 11 giờ sáng
Tụng niệm 12 giờ trưa
Di quan và an táng 1 giờ chiều

Fairfax Memorial Funeral Home
9902 Braddock Road, Fairfax Virginia
703-485-9702
Xin miễn phúng điếu. Tất cả những cúng dường và đóng góp xin gửi đến các tổ chức như Nhà Việt Nam (VLAC) và Hội Giáo Dục Trẻ Em VN Vùng Hoa Thịnh Đốn (VYEA).

Các Con và gia đình

Chử Nhất Anh – Phan Đạm Hùng
Chử Nhị Anh – Phạm Mai Thu
Phạm Mai Ly vợ của Chử Tam Anh
Chử Tứ Anh

Các em và gia đình

Trần Đại Bính Trụ Vũ – Thái Kim Phương (VN)
Trần Đại Bản – Từ Thị Thủy (VA và VN)
Trần Đại Bửu – Nguyễn Thị Thu Hồng
Chử Nam Anh – Bành Mộng Loan (Canada)
Chử Ngọc Vân Anh – Đỗ Tế (CA)
Chử Ngọc Lan Anh (VN)
Mặc Lan vợ của Chử Vương Anh (CA)
Trương Đắc Chính chồng của Chử Ngọc Tú Anh
Chử Ngọc Hoàng Anh – Nguyễn An Thạch (CA)
Chử Ngọc Thiếu Anh
Chử Ngọc Mai Anh – Lê Quang Quế
Chử Quốc Anh – Nguyễn Thanh Tâm
Chử Ngọc Kiều Anh – Huỳnh Tấn Tâm
Chử Ngọc Trâm Anh – Suri Habte-Mariam
Chử Ngọc Bảo Anh – César Crisostomo

Và các cháu tại Hoa Kỳ và Việt Nam, con cháu của những người em đã quá vãng.