March 22, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Toàn Cảnh Phố đi Bộ Huế


Theo tin Tour Du Lich Hue trong youtube.com

Chúa Nhật IV Phục Sinh (Lễ Chúa Chiên Lành _ Cầu nguyện cho ơn gọi Thánh hiến)
Church of Saint Francis Xavier, Hue, Vietnam
18 Nguyen Tri Phuong Street, Phu Nhuan Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province