March 26, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Thăm Đường Nguyễn Huệ – Huế Việt Nam Ngày Nay


Theo tin GogoAroundTV – Hue Viet Nam Ngay Naytrong youtube.com
Gogo Around TV (https://bit.ly/2KkuFoh) đưa quý vị về thăm Huế, đi từ đường Trần Hưng Đạo, qua cầu Trường Tiền (Tràng Tiền), đường Hừng Vương, vào đường Nguyễn Huệ thành phố Huế, Việt Nam ngày nay.

Cám ơn quý vị theo dõi.