October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Cuộc sống Huế về đêm: Quang cảnh trước bến thuyền du lịch Tòa Khâm thành phố Huế, gốc đường Lê Lợi và đường Đội Cung


Theo tin huyen do xuan trong youtube.com
Nightlife in Hue city: in front of the Toa Kham Boat Dock of Hue City, corner Doi Cung and Le Loi
Cuộc sống Huế về đêm: Quang cảnh trước bến thuyền du lịch Tòa Khâm thành phố Huế, gốc đường Lê Lợi và đường Đội Cung