October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Yseali tại Huế


Theo tin Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

WHAT: Yseali tại Huế

WHEN: Sunday, December 16th, 2018 from 8 AM to 5 PM UTC+07

WHERE: Huế

Các bạn thành viên YSEALI tại Đà Lạt, Đà Nẵng, Huế và Nha Trang ơi!

YSEALI đang đến rất gần các bạn vào ngày 16/12/2018 với các dự án cộng đồng khác nhau. Hãy xem thêm thông tin chi tiết tại đây https://dalat-danang-hue-nhatrang.eventbrite.com và đăng ký tham gia nhé. Hẹn gặp tất cả các bạn!

Attention YSEALI in Da Lat, Danang, Hue and Nha Trang!

YSEALI is coming to your towns on December 16 with various events focusing on community service. Check it out here https://dalat-danang-hue-nhatrang.eventbrite.com and see you all there!

#YSEALI #YOUnified
TICKET/GHI DANH:
https://www.eventbrite.com/e/yseali-tai-a-lat-a-nang-hue-va-nha-trang-tickets-53677547991?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR0ctZU4MdxfBXfG0RZ-BtaZ1afIZA2hjnEHkvETL3S_Gh4YV5qRs5QZkO8
https://www.facebook.com/events/2243910328973481/