May 29, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Bài giảng Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh 2018 của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh


Theo tin Tong Giao Phan Hue trong youtube.com
Bài giảng Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh 2018 của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

Đêm Canh thức và Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2018 được cử hành vào lúc 19g30 tại Tòa TGM Huế ngày 24.12.2018.

Thánh lễ này do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế và giảng lễ.