October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Khách sạn Azerai La Residence Huế trong danh sách 100 chổ ở Tuyệt Vời Nhất Thế giới của tạp chí Time


Theo tin trong time.com
https://time.com/collection/worlds-greatest-places-2019/5654072/azerai-la-residence-hue-hue-vietnam/