Phóng Sự Hình Ảnh & Video Clip Hội Thân-hữu Cố Đô Huế Tham Gia Kỷ Niệm Lần Thứ 10 Lễ Đặt Vòng Hoa của các Quốc Gia tại Đài Tưởng Niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản

Theo nguồn tin LIVE streaming trên mạng Facebook của hoathinhdon Lữ Anh Thư: Hội Thân-hữu Cố Đô Huế tham gia kỷ niệm lần thứ 10 Lễ đặt vòng hoa của các quốc gia tại Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản (Victims of Communism Memorial) tại ở Hoa Thịnh Đốn Hội Cố…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!