Back to the ancient Hue Imperial City by virtual reality technology

Theo tin trong www.thuathienhue.gov.vn https://www.thuathienhue.gov.vn/P/Portals/0/Medias/Nam2018/T5/N_201804_VirtualReality.mp3 Update5/25/2018 2:20:41 PM On the occasion of Hue Festival 2018, Hue Monument Conservation Center in coordination with IV Com Company Limited launched “Center for Hue Imperial City’s Historical Information Interpretation and Virtual Reality Experience (VR) – In search of the lost Royal Palace of Hue” to the east of Thai…

Nearly 1,9 million arrivals to Thua Thien Hue province in first 4 months of 2018

Theo tin trong www.thuathienhue.gov.vn https://www.thuathienhue.gov.vn/Portals/0/Medias/Nam2018/T5/N_20180509_Arrivals.mp3 According to Thua Thien Hue Provincial People’s Committee, the total number of tourist arrival to Thua Thien Hue province in first four months of 2018 is 1.884,4 thousand including 757,82 thousand international tourists, up 12,7%. The total number of accomodated tourist is 745,7 thousand, up 16,17%. This is a pretty…

Hue Festival 2018 attracts nearly 1.2 million attendees

Theo tin trong www.thuathienhue.gov.vn Update5/4/2018 3:53:15 PM On May 3rd, Hue Festival 2018 Press Conference was held by Hue Festival 2018 Organizing Committee. Chairing the event were Vice Chairman of the Provincial People’s Committee, Head of Hue Festival 2018 Organizing Committee Nguyen Dung; Director of Culture and Sport Department Phan Tien Dung; Director of Hue…

Khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan

Theo tin trong www.thuathienhue.gov.vn Cập nhật:11/05/2018 9:51:22 SA Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiến hành khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện…

Triển vọng cho phát triển du lịch làng nghề tại Huế

Theo tin trong www.thuathienhue.gov.vn Cập nhật:11/05/2018 3:05:18 CH Để giữ chân du khách ở lại với Huế lâu hơn, ngoài những điểm du lịch quen thuộc gắn với tên tuổi của vùng đất Cố đô, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đang cố gắng triển khai thêm nhiều sản phẩm du lịch để du…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!