My Blog about Hue city in Vietnam and Vietnamese

Monthly Archives: March 2016

Giải đua xe đạp Thừa Thiên Huế mở rộng 2016

Theo tin http://www.thuathienhue.gov.vnrnrnSáng 26/3, tại TP Huế đã diến ra Giải Ä‘ua xe đạp Thừa Thiên Huế mở rá»™ng 2016 tranh cúp nÆ°á»›c uống đóng chai Bạch Mã. rnrnGiải năm nay quy tụ 200 VĐV của 29 CLB, nhóm trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành trong cả nÆ°á»›c. Các VĐV tham gia thi đấu chặng Ä‘ua Trường Tiền – Phú Xuân cá»± ly 21km và 31,5km ở ba nhóm tuổi trên 51 tuổi, 18-39 tuổi, 40-50 tuổi, đồng thời tham dá»± diá»…u hành chạy qua các trục đường TP Huế trÆ°á»›c khi thi đấu.rnrnKết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao giải ná»™i dung trên 51 tuổi giải nhất thuá»™c về VĐV Nguyá»…n Duy Nhân (CLB DNTN bá»™t cá – VÅ©ng Tàu) giải nhì thuá»™c về VĐV Đoàn Công Phú (CLB Đạt Minh – TP Hồ Chí Minh), VĐV Trần Minh ThÆ° (CLB Đạt Minh – TP Hồ Chí Minh) đạt giải ba; ở ná»™i dung 18 – 39 tuổi, VĐV Đoàn Văn Hoàng (CLB Thanh Hóa) đạt giải nhất, giải nhì thuá»™c về VĐV Trần Hữu Khoa (CLB Đà Nẵng), LÆ°Æ¡ng Tuấn Việt (CLB Hà Ná»™i) đạt giải ba. Ná»™i dung 40-50 tuổi, VĐV Nguyá»…n Thanh Bình (CLB Trung Tín – Đà Nẵng) giành giải nhất, giải nhì thuá»™c về Phan Hoàng (CLB Huế), giải ba được trao cho VĐV Hoàng Thanh Thiên (CLB Hà Ná»™i).rnrnỞ ná»™i dung trên 51 tuổi, giải nhất thuá»™c về CLB Đạt Minh – TP Hồ Chí Minh, nhì CLB DNTN Bá»™t cá – VÅ©ng Tàu, CLB Chính Phổ – Quy NhÆ¡n đạt giải ba; ở ná»™i dung 18-39 tuổi, CLB Đà Nẵng đạt giải nhất, nhì CLB Quãng Ngãi, ba CLB Huế; ná»™i dung 40-50 tuổi, CLB Huế đạt giải nhất, nhì thuá»™c về CLB Đà Nẵng, CLB xe đạp Lành đạt giải ba.