My Blog about Hue city in Vietnam and Vietnamese

Category Archives: Hình Ảnh

Phóng sự Hình Ảnh & Video Clips Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế New England 2017 tại Boston

Theo tin cdnvphila.org 2017 – Ngày Hội Ngộ Hội Ái Hữu Thừa Thiên Huế https://photos.google.com/share/AF1QipOmoavYorsR7mMYgLphi54frM9mBfK_3s1I2C6XxpohjEZzxZ7H8sUUeStfC8JePg?key=dVJkNXoxeWEybzlKRjI1NmEwVE5wRVpjTW9DUHVn ttps://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1609579259076732/ Gặp gỡ Thảo Trâm, Natalie Nguyễn và Harvard Trần là những ngôi sao sáng…