Cáo Phó Ngô Văn Vinh

Theo tin Hội Thân-hữu Cố Đô Huế

Thưa Quý Bà Con Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế:

Tin Buồn, thiệt gần : đồng-hương, đồng-môn, đồng tuế, đồng-chí …
Xin góp lòng cầu-nguyện hương-linh Tâm Mãn Ngô Văn Vinh siêu sanh Tịnh Độ.
Thăm viếng : Thứ Bảy 12pm – 7pm, Chủ Nhật 9am – 5pm
Tại : Phelps Funeral Home, 311 Hope Drive, Winchester, VA 22602
(chỉ 1 giờ rưỡi từ Eden)

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!