Tin Buồn Cụ Bà Nguyễn Phước Viễn Trinh

Theo tin H Thân-hữu Cố Đô Huế
Thưa Quý Bà Con Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế :

Tin Buồn, (miền Tây không xa lắm) :

Hay tin cụ bà Nguyễn-phước Viễn Trinh, thế-danh Lê Thị Đô, thọ Sa-di-giới, pháp-hiệu Thích Nữ Tánh Bình, đã viên-tịch tại Santa Ana, CA ngày 24 tháng 3, 2016, tức là ngày 18 tháng 2 năm Bính Thân, thượng thọ 91 tuổi.

Xin chia xẻ nỗi chia lìa này cùng gia-đình (Nguyễn-phước Ái Văn/DS Lệ-Thanh, Tôn-nữ Bích-Thảo/BS NMHưng …)

Nguyện-cầu Giác-linh Ni-sư Tánh Bình vãng sanh Cực-Lạc-Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *