Thông Báo Họp Mặt Đại Học Huế 2015

Thông BáornHỌP MẶT ĐẠI HỌC HUẾ 2015rn rnMá»™t cuá»™c họp mặt gia đình Đại Học Huế sẽ được tổ chức ngày 2-8-2015 (từ 11AM đến 3:30PM) để tạo cÆ¡ há»™i cho quý Thầy Cô và cá»±u sinh viên Đại Học Huế từ trÆ°á»›c 1975 gặp gỡ và hàn huyên. Cuá»™c há»™i ngá»™ nầy sẽ được…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!