Website Maintain!

We are moving to new web hosting site. Please pardon us if you could not access any contents, images, and video clips on Apri 7, 2017 ​

The United States Army Pacific Hands Over Kindergarten School in Vietnam

Theo tin U.S. Embassy and Consulate in Vietnam. HANOI, March 2, 2017 – General Robert Brown, commanding general of the United States Army Pacific, officially handed over the Quang Phuoc Kindergarten in Thua Thien Hue Province to the local community on February 24, 2017. This United States Army Corps of Engineers Humanitarian Assistance project is…

Ngày Họp Mặt Kỷ Niệm 60 Năm Ngày Thành Lập Đại Học Huế

Theo tin Viện Đại Học Huế HỌP MẶT Kỷ Niệm 60 Năm Ngày Thành Lập Đại Học Huế Thư Ngỏ Kính gởi quý vị Giáo Sư, nhân viên và cựu Sinh Viên ĐHH Được thành lập từ năm 1957 và đến Hè năm nay 2017 Viện Đại Học Huế đã hiện diện được 60 năm….

Tưởng-niệm Nạn-nhân bị Cộng-sản thảm-sát trong dịp Tết Mậu Thân

Theo tin Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế Tưởng-niệm Nạn-nhân bị Cộng-sản thảm-sát trong dịp Tết Mậu Thân 12 giờ trưa thứ Bảy 25 tháng 2, 2016 tại trung-tâm Willston, 6131 Willston Dr., Falls Church, VA 22044 Nay nhớ nhiệm-vụ : tưởng-niệm nạn-nhân bị CS sát hại trong dịp Mậu Thân. Chúng ta sẽ mượn trụ-sở…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!