ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHÚNG TÔI YÊU THÀNH PHỐ HUẾ

Theo tin welovecities.org Mục tiêu của năm 2020 cần một tầm nhìn xuyên suốt – và thành phố Huế đang cân nhắc lại toàn bộ chiến lược phát triển bền vững. Thành phố đang chuyển đổi mô hình kinh tế, mà du lịch & dịch vụ là chủ đạo, theo hướng xanh và bền vững…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!