Gia Đình Phật tử Vụ Viện Hoá Đạo trường trình sinh hoạt Mùa Hè 2016 của Gia Đình Phật tử Việt Nam qua các Trại Hiếu – Hạnh, Lộc Uyển, A Dục tại Thừa Thiên-Huế

Theo nguồn tin Adam V trên trang mạng của youtube.com PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất E-mail : pttpgqt@gmail.com – Web : http://www.pttpgqt.org THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 18.8.2016 Gia Đình Phật tử Vụ Viện…

Vietnam Hue by bike

Theo nguồn tin Adam V trên trang mạng của youtube.com Bike tour around the country side of Hue, amazing day on the back of a bike! All part of “GAdventures” ​

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!