Nhớ Huế 2011 Mùa Hoa Anh Đào

Huế và Mùa Hoa Anh Ðào 2011rnrnDo CHS Ðồng Khánh – Quốc Học – vùng Hoa Thịnh ÐốnrnrnTổ ChứcrnrnChủ Nhật 3 tháng 4 năm 2011, từ 12:00 PM đến 5:00 PMrnrnTại Nhà Hàng Fairview Park Marriottrnrn3111 Fairview Park Drive, Falls Church, VA 22042rnrnPhone: 703-849-9400rnrnChÆ°Æ¡ng trình gồm có: hàn huyên, Văn Nghệ, và CÆ¡m TrÆ°arnrnvá»›i ca…

Save the date-May 15th, 2011 to join GG Connections at the Ao Dai Festival-Celebrating Vietnam Tireless Tradition of Style

GG Connections http://www.ggconnections.com/ proudly support Ao Dai Festival http://www.aodaifestival.com/rnrnon Sunday May 15th, 2011, 5 PMrnrn1001 Story Road in San Jose, CaliforniarnrnAn enchanting evening in the alluring aura of the�Ao�Dai, the Vietnamese traditional long gown, symbol of feminine beauty, strength, sensuality and style.rnrnEveryone is encouraged to wear their most desirable Ao Dai to attend the event.rnrnEnjoy…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!