Quốc Học 50 Năm Gặp Họp Mặt Kỳ III-Hoa Thịnh Đốn- Mùa Thu 2015

thÆ° ngỏrnnnrnrnnnrnQuốc Học 50 Năm Gặp Lại Kỳ IIIrnrn(Hoa Thịnh Đốn – Mùa Thu 2015)rnrnKể từ sau lần Họp mặt đầu tiên tại San Jose năm 2012, tất cả các bạn đều háo hức muốn có lần Họp mặt kế tiếp càng sá»›m càng tốt, e rằng tuổi đã cao mà thời gian thì không…

The Belgian Bilateral Scholarship Programme for academic year 2013-2014 is now open (05-10-2014)

SOURCE: University of HuernrnBelgian Bilateral Scholarships, funded by the Belgian Government through the Directorate General for Development Cooperation (DGD) within the Public Federal Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation, enable young professionals from Vietnam to pursue Master studies in Belgium and gain new expertise for the benefit of Vietnam.rnrnThere will be 40 full…

Hội Cố Đô Huế Washington D.C.Picnic 2013

When: Saturday 29 June 2013 from 1230 until 1500rnLocation: Mason District Park, 6621 Columbia Pike, Annandale, VA 22003rnrnrnThưa Quý Đồng Hương Thân Hữu Cố Đô :rnrnLast Call : Family Picnic tomorrow, 10:30am Saturday 29/6rnMason District Park 6621 Columbia Pike, Annandale,VA.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!